Dzisiaj 25 lipca 2024
21oC
Z prac samorządu

V sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2024-06-24

rada miasta

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 1000 odbędzie się V sesja Rady Miasta IX kadencji, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad I, II, III i IV sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rejowiec Fabryczny za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie o sytuacji na rynku pracy w Mieście Rejowiec Fabryczny.
6. Rozpatrzenie informacji Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym oraz Straży Ochrony Kolei o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie nt. stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Rejowiec Fabryczny w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Rejowiec Fabryczny za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny wotum zaufania. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu za 2023 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Informacje i komunikaty.
16. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca 
  Rady Miasta
 /-/ Iwona Herda

 

 

 

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miasta

czytaj więcej
25.07.2024
Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024