Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Informacje i ogłoszenia

21.03.2024

UM Rejowiec Fabryczny podaje harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.04.2024 do 30.06.2024 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

 

 

22.01.2024

Aktualna wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr LIX/288/23 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie miasta Rejowiec Fabryczny (Dz.Urz.Woj. Lubel. Z 2023 r. poz. 3952) od dnia 1 lipca 2023 r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.  

Na właścicieli nieruchomości, których mieszkańcy nie wypełniają obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów, może zostać nałożona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów pozostała niezmieniona i wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

 

18.12.2023

UM Rejowiec Fabryczny podaje harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.01.2024 do 31.03.2024 r.

 Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

 

01.06.2023

UM Rejowiec Fabryczny podaje harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

 

 

 

05.05.2023

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym za 2022 rok.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Rejowiec Fabryczny

wykaz podmiotow

 

 

 

19.12.2022

UM Rejowiec Fabryczny podaje harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

 

5.10.2022

Aplikacja BLISKO nadal dostępna dla naszych mieszkańców!!! - czytaj więcej...

 

 

07.05.2021

Informacja dla Przedsiębiorców, Instytucji, Zakładów Usługowych i Handlowych z terenu miasta Rejowiec Fabryczny

Obowiązująca od stycznia 2020 roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w art. 5 i 6 (Dz. U. z 2020r. poz.1439) nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkanych i niezamieszkanych) na których powstają odpady, obowiązek ich selektywnego zbierania.

Obowiązujący na terenie miasta Regulamin utrzymania porządku i czystości nie nakłada na właścicieli nieruchomości  niezamieszkanych, obowiązku wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Oznacza to, że każda firma/instytucja/przedsiębiorstwo  jest zobowiązane do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do segregacji odpadów i zawarcia umowy na ich odbiór z dowolną firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta.

Przypominając Państwu o ustawowych obowiązkach dotyczących pozbywania się odpadów informujemy, że  zawarte umowy i dowody uiszczenia opłat za usługi są przedmiotem kontroli uprawnionych instytucji.

 

28.04.2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym za 2020 rok.

 

22.02.2021

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Elektrośmieci - to wszystkie zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne np. telewizory, komputery, wszelki sprzęt AGD, płyty CD, świetlówki, wiertarki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe itp.

 

JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROŚMIECI W BEZPIECZNY SPOSÓB ?

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się podczas objazdowej zbiórki odpadów z tzw. wystawek sprzed terenu nieruchomość przez firmę:

Miejski Zakład Komunalny ?EKO?

ul. Wspólna 13 22-170 Rejowiec Fabryczny

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów prowadzony jest w ramach podpisanej umowy z MZK ?EKO? i odbywa się 6 razy w ciągu roku w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Mieszkańcy mogą także nieodpłatnie przekazać sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie miasta Rejowiec Fabryczny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 do firmy:

ECO HARPOON RECYKLING Sp. z o.o.

ul. Cementowa 20 22-170 Rejowiec Fabryczny

Elektrośmieci pochodzące z gospodarstw domowych można oddać bezpłatnie do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu. Sprzedawcy zobowiązani są przy sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 30.12.2020

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny  informuje rolników z terenu miasta o punktach zbierania odpadów, powstających w wyniku prowadzenia działalności rolniczej (folie po sianokiszonce, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag) :

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 - folie po sianokiszonce, folie po belotach białe i zielone, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera sznurków, folii czarnej i czarno-białej, siatek po belach i folii tunelowej).

  • Lub?Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

  • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej, worki po nawozach.

  • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)- opony rolnicze.

 

28.12.2020

UM Rejowiec Fabryczny podaje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednoorodzinna - południe

 

 

1.07.2020

UM Rejowiec Fabryczny podaje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.07.2020 do 31.12.2020 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna. 

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

19.06.2020

1. Prezentacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami w Rejowcu Fabrycznym oraz kalkulacji stawki opłaty.

2. Informacja o zmianie stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10.06.2020    W  aktualnościach zamieszczono informacje n.t. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i zniżek w opłatach w wypadku kompostowania bioodpadów. 

29.04.2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym w 2019 roku

27.03.2020

   UM Rejowiec Fabryczny podaje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna. 

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

81 8191 1013 2004 4000 0718 0005

8.05.2019 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym za 2018 rok.
 

21.12.2018

   UM Rejowiec Fabryczny podaje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna. 

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - północ

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna - południe

 

30.07.2018

   UM Rejowiec Fabryczny podaje aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w przedziale od 1.08.2018 do 31.12.2018 r.

Harmonogram  - zabudowa wielorodzinna.

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna północ.

Harmonogram - zabudowa jednorodzinna południe.

27.06.2018

   Informujemy mieszkańców że w miesiącu lipcu 2018 odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości  zgodnie z załączonym harmonogramem.

                 Terminy odbioru odpadów na pozostałe miesiące drugiego półrocza zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz dostarczone właścicielom nieruchomości po zakończeniu procedur przetargowych.

 * Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa wielorodzinna

* Harmonogram odbioru odpadów - Oś. Wschód, Oś. Stajne A, Oś. Domków, ulice: Narutowicza,Krótka ,Piaskowa, Unicka, Fabryczna,
Cementowa,Targowa

* Harmonogram odbioru odpadów - ulice: Chełmska ,Złota, Leśna, Wiejska, Kolejowa, Dworcowa , Szkolna, Działkowa, Boczna, Cicha

27.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym w 2017 roku

05.07.2017

Informacja MZK EKO o przesunięciu terminu odbioru tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych w sierpniu 2017.

28.04.2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W REJOWCU FABRYCZNYM W 2016 ROKU.

30.04.2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W REJOWCU FABRYCZNYM W 2015 ROKU


09.09.2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W REJOWCU FABRYCZNYM W 2014 ROKU 


17.07.2015

INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że na podstawie umowy zawartej między Miastem Rejowiec Fabryczny a spółką cywilną Miejski Zakład Komunalny ?EKO? w Rejowcu Fabrycznym, na terenie stanowiącym siedzibę spółki przy ul. Wspólnej 13 w Rejowcu Fabrycznym został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt czynny jest w dni powszednie , w godzinach od godziny 800 do godziny 1500 . Godziny pracy PSZOK ulegają przedłużeniu do godziny 1700 w piątki , po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu dostawy odpadów przez mieszkańców miasta .

Do Punktu Seklektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. telewizory , radia ,komputery,lodówki, pralki ) oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble) a także baterie i akumulatory.

Urząd Miasta informuje również, że przeterminowane leki zbierane są do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach :

  1. Przy ul. Chełmskiej 99 (Apteka z sercem)

  2. Przy ul. Lubelskiej 9 (Apteka Nowa) 


17.07.2015

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że na podstawie umowy zawartej między Miastem Rejowiec Fabryczny a Miejskim Zakładem Komunalnym ?EKO? z siedzibą przy ul. Wspólnej 13 w Rejowcu Fabrycznym , spółka cywilna MZK ?EKO? zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie miasta.

Zebrane na terenie miasta zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone przekazywane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu, należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie.


17.07.2015

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU  I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W REJOWCU FABRYCZNYM

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w 2014 roku

w systemie gospodarowania odpadami komualnymi wdrożonym na terenie miasta

osiągnięte zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania :

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: 10,2 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku -nie wyższy niż 50 %)

  2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 27,3 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku ? nie mniejszy niż 14 % )

  3. Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 100 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku ? nie mniejszy niż 38 %) OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr LII/227/13 Rady Miasta Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny od dnia
1 stycznia 2014 r.
obowiązują niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny od nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób: 3,00 zł - od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 2,00 zł - od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Z TERENU MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY
  0D 1.01 DO 30.06.2018 ROKU

 

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa wielorodzinna  

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa jednorodzinna - północna część miasta

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa jednorodzinna - południowa część miasta

 
 

Informator n.t. selekcjonowania odpadów


Adres strony internetowej do wypełnienia online deklaracji śmieciowej:

https://umrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl/

Numer rachunku do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

81 8191 1013 2004 4000 0718 0005,
odbiorca: Miasto Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec Fabryczny,  ul. Lubelska 16.Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Czysta Gmina.

Szanowni Państwo
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
W celu ułatwienia bieżącego monitorowania wprowadzanych zmian powstała strona internetowa poświęcona gospodarce odpadami (adres:www. rejowiec.pl. w zakładce ?o mieście? - ?utrzymanie czystości i porządku?) znajdą na niej Państwo obowiązujące akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi, materiały informacyjno ? edukacyjne, porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Sukcesywnie będą tam umieszczane również informacje o podejmowanych uchwałach, prezentacje ze spotkań i konferencji, oraz wiele innych ? mamy nadzieję - przydatnych materiałów, które pozwolą Państwu zapoznać się z nowym systemem gospodarki odpadami.
Poniżej zamieszczamy link do ulotki informacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami, która trafi do Państwa domów.

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_12/d3f949b1d87c50b61062d3e705a4fa9b.pdf

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024