Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

CAF

Informacja nt. projektu wdrożenia CAF oraz planu komunikacji dla pracowników

Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny

Cel dokumentu:

Przekazanie informacji na temat planowanego wdrożenia metody CAF

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

Czym jest metoda CAF 2013?

Wspólna Metoda Oceny ? CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na:

 • przeprowadzeniu samooceny,

 • identyfikacji obszarów doskonalenia oraz

 • wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

 • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,

 • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.

Co umożliwia metoda CAF?

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,

 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,

 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,

 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wykonywanymi w organizacji (potencjałem),

 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,

 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,

 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,

 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu w zakresie różnych elementów systemu zarządzania i osiąganych wyników ? poprzez okresową samoocenę.

Jak metoda CAF będzie wdrażana?

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie przebiega w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

FAZA I Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II Proces samooceny

Krok 3: Utworzenie 2 grup samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III Plan doskonalenia/ustalenie priorytetów

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

Harmonogram wdrażania metody CAF w naszym urzędzie przedstawia się następująco:

Powołanie Koordynatora i Zespołu Samooceny CAF 29.05.2015 r.

Szkolenie dla zespołu samooceny: 21 sierpnia 2015 r.

Warsztaty samooceny i planowania działań doskonalących: 08 i 09 września 2015 r.

Informacje na temat projektu wdrożenia metody CAF udziela:

Koordynator Samooceny CAF: Robert Szokaluk Sekretarz Miasta.

PLAN KOMUNIKACJI

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024