Dzisiaj 25 lipca 2024
18oC
Z prac samorządu

LXXII sesja Rady Miasta

piątek, 2024-04-26

rada miasta

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godzinie 1400 odbędzie się LXXII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji. 

2Przyjęcie protokołów z obrad LXVII, LXVIII, LXIX, LXX i LXXI sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

5. Analiza wykonania budżetu miasta za 2023 rok (prezentacja Przewodniczącego Rady Miasta).

6. Rozpatrzenie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku.

7. Rozpatrzenie Raportu z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2030 za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 roku.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny rok 2023 rok. 

13. Interpelacje i zapytania.

14. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miasta.

15. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta
           /-/ Robert Szwed

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miasta

czytaj więcej
25.07.2024
Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024