Dzisiaj 25 lipca 2024
18oC
Z prac samorządu

LXX sesja Rady Miasta

wtorek, 2024-03-26

rada miasta

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 1530 odbędzie się LXX sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Rejowiec Fabryczny.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rejowiec Fabryczny na 2024 rok”. 

6. Analiza i ocena realizacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmie inwestycji drogowych na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny w latach 2019-2023. 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok. 

8. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta
           /-/ Robert Szwed

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miasta

czytaj więcej
25.07.2024
Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024