Dzisiaj 25 lipca 2024
19oC
Z prac samorządu

LXIX sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2024-02-26

rada miasta

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu  28 lutego 2023 r. o godzinie 1530 odbędzie się LXIX sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Rejowiec Fabryczny.

5. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego dla miasta Rejowiec Fabryczny „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rejowiec Fabryczny na 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkoły i przedszkola korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok.

10. Informacje i komunikaty.

11. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Miasta
           /-/ Robert Szwed

Na skróty

Aktualności

Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte...

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Turniej piłki nożnej

czytaj więcej
18.07.2024