Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Szczegółowe oferty inwestycyjne

Oferta 1 - wolne tereny przemysłowe


Lokalizacja:  Rejowiec Fabryczny, ul. Fabryczna, w sąsiedztwie stacji PKP i terenów największych zakładów, przy drodze do Cementowni

Sugerowany typ inwestycji: produkcja o dowolnym profilu, hurtownie, składy, magazyny, stacja paliw

Powierzchnia terenu:

- obiekt 1 ? 2,10 ha

- obiekt 2 ? 1,6 ha

Budynki (powierzchnia, kubatura): brak

Istniejąca infrastruktura techniczna: możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej 

Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego: nieuciążliwe dla otoczenia przedsięwzięcia komercyjne w tym obiekty nieuciążliwej działalności produkcyjnej

Sposób udostępnienia nieruchomości: do uzgodnienia 

Sytuacja prawna: uregulowana 

Właściciel: obiekt 1 - PKP S.A. Oddział Nieruchomości w Lublinie

PKP Zakład Nieruchomości ul. Okopowa 5

20-022 Lublin,

obiekt 2 - miasto Rejowiec Fabryczny

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta ul. Lubelska 16 (0-82) 5663277 w. 35 e-mail: info@rejowiec.pl
 

Oferta inwestycyjna 1
Oferta 2 - tereny inwestycyjne niezabudowane

Lokalizacja: Rejowiec Fabryczny, ul. Polna cz. południowa miasta 

Sugerowany typ inwestycji: inwestycje produkcyjno-przemysłowe 

Powierzchnia terenu: 28,50 ha 

Budynki - brak

Istniejąca infrastruktura techniczna:  woda, energia elektryczna 

Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego: budynki i hale produkcyjne, budynki administracyjne, magazyny i składy służące działalności produkcyjnej 

Sposób udostępnienia nieruchomości: do uzgodnienia 

Sytuacja prawna: częściwo nieuregulowana, teren przeznaczony do scalenia 

Właściciel: Miasto Rejowiec Fabryczny - 2,84 ha, Skarb Państwa - 4,38 ha, osoby prywatne - 21,73 ha

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta ul. Lubelska 16,  e-mail: info@rejowiec.pl
 

Oferta inwestycyjna 2


 

Oferta 3- tereny inwestycyjne niezabudowane

Lokalizacja:  Rejowiec Fabryczny, ul. Polna (obok ujęcia wody)
Sugerowany typ inwestycji:  inwestycje produkcyjno-przemysłowe
Powierzchnia terenu:  3,04 ha
Budynki - brak
Istniejąca infrastruktura techniczna:  woda, energia elektryczna, droga
Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego:  nieuciążliwe dla otoczenia przedsięwzięcia komercyjne w tym obiekty nieuciążliwej działalności produkcyjne
Sposób udostępnienia nieruchomości:  do uzgodnienia
Sytuacja prawna:  uregulowana
Właściciel:  Miasto Rejowiec Fabryczny
Dodatkowe informacje:  Urząd Miasta ul. Lubelska 16,  e-mail: info@rejowiec.pl
 

Oferta inwestycyjna 3
 


Oferta 4 ? budynek Dworca PKP
 

Lokalizacja:  Rejowiec Fabryczny, ul. Dworcowa
Sugerowany typ inwestycji:  centrum dystrybucyjne, przeładunkowe, hurtownie, handel
Budynki ? hala dworcowa jednokondygnacyjna opow. 600 m2 kubatura 4400m3  w sąsiedztwie budynek administracyjno- biurowy o pow. 200m2
Istniejąca infrastruktura techniczna:  woda, energia elektryczna, droga, parking, możliwość podłączenia do sieci gazowej.
Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego:  nieuciążliwe dla otoczenia przedsięwzięcia komercyjne w tym nieuciążliwej działalności produkcyjnej
Sposób udostępnienia nieruchomości: do uzgodnienia
Sytuacja prawna:  uregulowanaWłaściciel:  Miasto Rejowiec Fabryczny
Dodatkowe informacje:  Urząd Miasta ul. Lubelska 16  e-mail: info@rejowiec.pl

Oferta inwestycyjna 4


Oferta 5 - tereny inwestycyjne niezabudowane

Lokalizacja:  Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska /Hirszfelda
Sugerowany typ inwestycji:  zabudowa mieszkaniowo- usługowa

Powierzchnia terenu:  2,934 ha
Budynki - brak
Istniejąca infrastruktura techniczna:  woda, energia elektryczna, droga utwardzona, możliwość podłączenia do sieci gazowej
Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego:  teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej
Sposób udostępnienia nieruchomości:  do uzgodnienia
Sytuacja prawna: uregulowana
Właściciel:  Miasto Rejowiec Fabryczny

Oferta inwestycyjna 5

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024