Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Park Sportu i Rekreacji

Nazwa i opis projektu:

Budowa basenów jest drugim etapem inwestycji pn. Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ?Stara Kotłownia? w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Wschodniej 32 (działki nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5). Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie wybudowania, sfinansowania i zarządzania zespołem basenów.

Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podstawową potrzebą jest wybudowanie zespołu basenów wraz z infastrukturą techniczną pozwalającą stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości. Planowane oddziaływanie projektu dotyczy populacji 23 tys. mieszkańców

Lokalizacja:
Rejowiec Fabryczny, województwo lubelskie, ul. Wschodnia 32

Powierzchnia całkowita basenów wraz z mobilnym przekryciem: 737,6 metrów kwadratowych

Powierzchnia podziemnych zbiorników przelewowych i komory technicznej: 59,0 metrów kwadratowych

Powierzchnia plaży piaszczystej - 198 metrów kwadratowych

Wizualizacja parku sportu 

Sektor:
Sport i Rekreacja

Szacunkowy łączny koszt budowy: ok. 5 mln PLN

Partner publiczny:  Miasto Rejowiec Fabryczny

Preferowana forma współpracy: Partnerstwo Publiczno - Prywatne 

Proponowany wkład miasta:

- nieruchomość, na której zostanie zrealizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres obowiązywania umowy,
- opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z pozwoleniem na budowę,
- dokonywanie opłat za dostępność oraz części dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego,

- złożenie wniosku o środki unijne w ramach projektu hybrydowego.

Wstępne oczekiwania wobec partnera prywatnego:

- sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w części dotyczącej wkładu własnego jako uzupełnienie środków unijnych,
- wybudowanie obiektu,
- utrzymanie i zarządzanie obiektem.

Ostateczny podział i zakres ryzyk będzie przedmiotem negocjacji. 

Informacje dodatkowe:

Miasto Rejowiec Fabryczny obejmuje obszar 14,36 km2. Położone jest w województwie lubelskim w obszarze pagórków Chełmskich. Północno ?zachodni fragment obszaru miasta znajduje się w Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Rejowiec Fabryczny posiada dogodne połączenia drogowe do Lublina, Chełma, Zamościa i centrum kraju oraz do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 839, poza jego granicami łącząca się z drogą krajową nr 12. Przez Rejowiec Fabryczny przebiega także linia kolejowa Lublin ? Chełm ? Dorohusk (przejście graniczne z Ukrainą), ze zlokalizowaną tu stacją węzłową (połączenie tej trasy z linią do Zamościa i Hrebennego) umożliwiającą komunikację kolejową do takich miast jak Chełm, Lublin, Kraków czy Warszawa. Dodatkowym atutem komunikacyjnym miasta jest niewielka odległość (ok.45 km) od Portu Lotniczego Lublin SA w Świdniku. 

Na terenie miasta, w niewielkiej odległości od siebie położone są dwa parki podworskie wpisane do rejestru zabytków:

  • Park Lasek-Dębinka, o pow. 2,4 ha, pełni rolę parku miejskiego. Występuje tu cenny drzewostan, głównie dębowy (k. XIX w.).

  • Zespół dworsko-parkowy Stajne-Polesie z końca XIX w. z zachowanym dworem (1890-1900) i założeniem parkowym o pow. 3,4 ha, stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. W parku zachowało się wiele cennych drzew, m.in. pomnikowy dąb, świerkowa aleja oraz okazałe lipy.

Do dyspozycji mieszkańców i gości są nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, zrealizowane w latach 2007-2010 w ramach projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia:

  • korty tenisowe (nawierzchnia - sztuczna trawa)

  • pole do mini-golfa

  • boisko piłkarskie

  • boiska wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna)

  • boisko do siatkówki plażowej

  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Samorządowych

  • siłownia

W pobliskim Pawłowie, w odległości ok. 1 km znajduje się nowoczesne Centrum Hotelowo Konferencyjne ?Regent?.

Priorytetowym zadaniem samorządu Miasta Rejowiec Fabryczny jest zapewnienie coraz wyższego poziomu życia mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki rewitalizacji budynku nieczynnej kotłowni węglowej na osiedlu Wschód oraz budowie obiektów w jego otoczeniu w ramach projektu pn: ?Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Społecznych ?Stara Kotłownia? w Rejowcu Fabrycznym? powstaje kompleks kulturalno-rozrywkowy, który będzie również służył celom szkoleniowym i biznesowym. Na wniosek inwestora realizację projektu podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie pn. ?Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym? wykonana została przebudowa istniejącego budynku nieczynnej kotłowni węglowej oraz dobudowany został moduł zawierający klatkę schodową, windę dla niepełnosprawnych oraz toalety. Wybudowane zostało wejście do części podziemnej obejmującej pomieszczenia z perspektywą przeznaczenia na zaplecze technologiczne dla II etapu inwestycji. Wykonano również przebudowę kolidujących sieci a także ogrodzony plac zabaw dla dzieci, parkingi, chodniki i place utwardzone. W zmodernizowanym budynku siedzibę mają biblioteka miejska, kawiarnia, klub fitness, sala konferencyjna, także do wykorzystania przez lokalnych przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W drugim etapie pn. ?Park Sportu i Rekreacji? planowana jest budowa zespołu basenów. W zakres projektu wchodzi zespół basenu sportowego o wymiarach 16,67 x 8,5 m oraz basen rekreacyjny o podobnych wymiarach z różnymi atrakcjami i brodzikiem dla najmłodszych. W ramach wyposażenia projektuje się dodatkowy łącznik oraz jako wyposażenie obiektu mobilne przekrycie obu basenów. W dobudowanym parterowym kompleksie znajdzie się zespół szatniowo - socjalny wraz z pomieszczeniami zawierającymi urządzenia pozwalające na uzdatnianie wody basenowej. 

Wizualizacja parku sportu - 2 


Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców miasta i okolic oraz wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Rejowca Fabrycznego. Zaprojektowane baseny mają służyć promowaniu aktywnych form wypoczynku dla całych rodzin, poprawie stanu zdrowia mieszkańców miasta i okolic, rozwijaniu zdolności i zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz upowszechnianie zachowań prozdrowotnych.

Przyszły Operator obiektu może liczyć na bliską współpracę z samorządem miasta Rejowiec Fabryczny, Zespołem Szkół Samorządowych, Miejskim Przedszkolem, Miejskim Ośrodkiem Kultury ?Dworek?, Centrum Hotelowo Konferencyjnym ?Regent? oraz organizacjami pozarządowymi w celu nauki pływania i organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.

kontakt tel. 82 566 32 77 w.35

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024