Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Fotorelacje z narad obywatelskich

Spotkania obywatelskie - fotorelacje

Logotyp spotkań obywatelskich

Notatka

z pierwszego spotkania narady obywatelskiej z dnia 26 marca 2015 r.

    Narada obywatelska odbyła się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 17.00  w Miejskim Ośrodku Kultury ?Dworek? w Rejowcu Fabrycznym i dotyczyła wspólnie realizowanego Projektu ?Narady obywatelskie ? uczenie przez doświadczenie? w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. W naradzie udział wzięli mieszkańcy Rejowca Fabrycznego z poszczególnych osiedli, koordynatorki realizowanego Projektu Fundacja Batorego - Pole Dialogu w Warszawie w osobach: Pani Marta Ostrowska i Pani Martyna Studzińska oraz zespół powołany do realizacji Projektu w osobach: Pani Sylwia Wnętrzak ? koordynator Projektu, Pani Anna Łopaciuk, Pani Gabriela Zduniuk, Pani Krystyna Lepianka, Pani Agnieszka Malińska i Pan Adam Jaszczuk ? członkowie Zespołu.
    Ponadto w naradzie udział wzięli: Burmistrz Miasta ? Pan Stanisław Bodys, Pani Maria Sławińska z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Pan Wiesław Konopka z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny.
Temat narady obywatelskiej ? ?Zagospodarowanie budynku dworca PKP w Rejowcu Fabrycznym.?
   Naradę obywatelską otworzyła Pani Anna Łopaciuk ? moderator Projektu, która dokonała prezentacji poszczególnych osób uczestniczących w naradzie.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta ? Pan Stanisław Bodys, który przedstawił w skrócie genezę przyjęcia budynku dworca PKP w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości przez PKP S.A. Przekazanie obiektu nastąpiło aktem notarialnym w dniu 30 października 2006 r., z którego wynika, iż Miasto ustanawia na czas nieoznaczony, na rzecz PKP S.A. ograniczone prawo użytkowania, do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku dworca kolejowego z przeznaczeniem na kasy biletowe, poczekalnię oraz toalety, celem zapewnienia możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności związanej z obsługą podróżnych. Po krótkim nawiązaniu do tematu narady obywatelskiej nastąpiła dyskusja.
W toku dyskusji pojawiły się wśród mieszkańców pytania ? co dalej będzie z budynkiem dworca PKP? Pojawiły się głosy, iż budynek od momentu przejęcia przez Miasto nie został zagospodarowany i niszczeje, a taki obraz nie jest wizytówką dla miasta zważywszy, że usytuowany jest bezpośrednio przy trasie kolejowej Chełm ? Lublin. Ponadto mieszkańcy dyskutowali, że budynek jest w złym stanie technicznym i należy wypracować odpowiednie stanowisko.
Wśród mieszańców głosy były podzielone. Część z mieszkańców, szczególnie osoby, które pamiętają budynek dworca z odległych lat jego funkcjonowania, w którym były zakłady fryzjerskie i dobrze funkcjonujący w tamtych latach ubiegłego wieku bar oraz przestronną poczekalnię dla podróżnych, mają sentyment do budynku i proponowali dokonanie remontu budynku i wydzierżawienie jego. Natomiast część mieszkańców, którzy przedkładali pragmatyzm nad sentymentem opowiedzieli się za rozbiórką dworca.
Wobec tych zróżnicowanych propozycji mieszkańców, moderator ? Pani Anna Łopaciuk poprosiła Panią Marię Sławińską o przedstawienie sprawy w aspekcie dotychczasowych propozycji wydzierżawienia budynku przez właściciela - Miasto. Pani Maria Sławińska poinformowała zebranych mieszkańców, że Miasto ogłaszało wielokrotnie przetargi na wydzierżawienie budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, lecz nie było osób zainteresowanych tego typu ofertą.
Po kolejnym ogłoszeniu o wydzierżawieniu obiektu jedna osoba była zainteresowana ofertą. W budynku miała być prowadzona działalność w zakresie organizowania dyskotek, lecz do sfinalizowania sprawy nie doszło. Oferent zrezygnował z wydzierżawienia budynku.
Wśród mieszkańców padło pytanie w jakiej wysokości kształtowałby się czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości? W odpowiedzi na pytanie przedstawiciele merytorycznych wydziałów poinformowali, że rocznie podatek od nieruchomości kształtowałby się w granicach 50 tys. zł.
Następnie Pani Anna Łopaciuk poprosiła o udzielenie informacji z zakresu spraw budowlanych ? Pana Wiesława Konopkę, który poinformował, że w obecnie obowiązującym planie przestrzennego zagospodarowania miasta ? teren na którym posadowiona jest nieruchomość dworca PKP należy pod usługi. Jednocześnie podkreślił, że prowadzona działalność gospodarcza nie może być uciążliwa dla środowiska i otoczenia mieszkańców. W toku udzielanych informacji przedstawiono prezentację multimedialną budynku dworca z której ewidentnie wynikało, że budynek jest w złym stanie technicznym, brak, instalacji elektrycznej, c. o., niesprawna instalacja wod.?kan., oraz odpadający tynk powodują, że koszt ewentualnego remontu może przewyższać budowę nowego obiektu, a Miasto nie posiada środków finansowych na jego remont. Alternatywą dla budynku dworca byłby albo remont przy wsparciu zewnętrznych środków finansowych albo rozbiórka. Z uwagi na fakt, że nie został opracowany projekt rozbiórki dworca, jak też nie został opracowany kosztorys prac remontowych, nie można jednoznacznie określić kosztów.
Ponownie wśród mieszkańców pojawiły się wypowiedzi, iż usytuowanie dworca PKP jest nieodpowiednie pod względem logistycznym tzn. jest ograniczona dopuszczalna ładowność masy towaru do 8 ton i dojazd jest ograniczony. W tej sytuacji, nie można prowadzić działalności gospodarczej np.: hurtowni, składu materiałów budowlanych czy innego rodzaju działalności, korzystając z transportu ciężarowego.
Pani Anna Łopaciuk ? moderator Projektu zaproponowała, aby uczestnicy narady obywatelskiej pracowali w grupach i zapisali swoje pytania ? co dalej z budynkiem dworca PKP?
Powstało wiele pytań, które były prezentowane przez mieszkańców miasta, natomiast przedstawiciele Urzędu Miasta udzielali na nie odpowiedzi. Pytania te posłużą do dyskusji na drugim spotkaniu narady obywatelskiej, która odbędzie się z udziałem m mieszkańców miasta w dniu 21 kwietnia br.


Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 
Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 
Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 
Zdjęcie 9


Lotypy narad obywatelskich - dółSpotkanie w MOK Dworek

Galeria - 1 Galeria - 2 
Galeria - 3 Galeria - 4 
Galeria - 5 Galeria - 6

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024