Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC

Uchwały i zarządzenia

UCHWAŁY - ROK 2023:

1. UCHWAŁA Nr XXIX/148/20 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów.

2. UCHWAŁA Nr XXIX/147/20 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

 


 

UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE:

1. Uchwała nr XLII/200/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

2. Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów - od lipca 2020 

3. Deklaracja o wysokości opłaty - od lipca 2020  

 

 


UCHWAŁY - ROK 2020

1. Uchwała w sprawie wysokości stawek - od lipca 2020

Utrzymanie czystości i porządku - Uchwały i zarządzenia

1. Uchwala nr XXIII 85 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

2. Uchwała Nr XXIII/86/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny - do lipca 2020.

3. Uchwała nr XXIII/87/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

4. Uchwała Nr XXIII/88/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

5.UUchwała Nr VI/46/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. do lipca 2020.

6. Załącznik do uchwały nr XXIII/85/16 - Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

7. Załącznik do uchwały nr VII/53/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024