Dzisiaj 23 czerwca 2024
23oC

Gospodarka niskoemisyjna - aktualności

Infrastruktura i środowisko - logo
 

09.11.2015

W dniu 25 września 2015 roku Rada Miasta uchwałą Nr XII/41/15 przyjęła i wdrożyła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny.

Poniżej przedstawiamy treść uchwały oraz plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015 -2020 a także podsumowanie zużycia energii oraz podsumowanie emisji dla bazowego roku 2013" . 

* Uchwała Rady Miasta 

* Plan działań inwestycyjnych

* Podsumowanie emisji dla Miasta Rejowiec Fabryczny

20.04.2015

Z A P R O S Z E N I E

Miasto Rejowiec Fabryczny kontynuuje prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na podstawie informacji zebranych od właścicieli nieruchomości zabudowanych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i jednostek komunalnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią opracowano założenia i wstępny projekt Planu.
Dla jak najszerszego udziału mieszkańców miasta w opracowaniu planu uwzględniającego miejscowe uwarunkowania i potrzeby obywateli organizowane jest spotkanie informacyjne, na którym zostanie dokonana prezentacja dotychczasowych efektów prac i założeń Planu oraz zebrane uwagi i wnioski .
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00, w Miejskim Ośrodku Kultury ?Dworek? w Rejowcu Fabrycznym. Zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli samorządu miasta, wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w przyszłych programach inwestycyjnych zwiększających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym osoby które w badaniach ankietowych wskazywały na planowane przez siebie przedsięwzięcia jako propozycje do umieszczenia w Planie a także mieszkańców wspierających działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza.
Wnioski, uwagi i opinie przedstawione na tym spotkaniu będą rozpatrywane podczas dalszych prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - logo  


Miasto Rejowiec Fabryczny na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument o charakterze strategicznym, którego realizacja zmierzać będzie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznym, w tym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej, znaczących oszczędności w wydatkach na energię a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie ważnym dokumentem w procedurach ubiegania się przez miasto oraz podmioty działające na naszym terenie o środki krajowe i Unii Europejskiej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wymianę źródeł ciepła na wydajne i sprawne energetycznie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii(OZE) w tym pompy ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne.
Dla jak najlepszego rozpoznania stanu istniejącego oraz zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od ewentualnego zamiaru uczestnictwa w przyszłych programach wdrażanych przez miasto.
Wypełniona ankieta nie jest dla Państwa dokumentem wiążącym, będzie jednak stanowić dla służb miejskich ważną informację o możliwościach poprawy czystości powietrza w mieście.

Na naszej stronie internetowej www.rejowiec.pl w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dostępna jest ankieta jako plik do bezpośredniego wypełnienia oraz jako plik do wydrukowania w formacie PDF.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym Wydział Rozwoju Gospodarczego- ul. Lubelska 16 , pok. nr 9 lub telefonicznie pod numerem 82 5663292 .

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym, pok. nr 9 lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny albo drogą elektroniczną na adres info@rejowiec.pl.

Prosimy o zachowanie terminu przekazania ankiet do 27 lutego 2015 roku .
Do pobrania: 

* Ankieta dla budynków jednorodzinnych - format doc

* Ankieta dla budynków jednorodzinnych - format pdf

* Ankieta dla podmiotów gospodarczych - format doc

* Aniketa dla podmiotów gospodarczych - format pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Rejowca Fabrycznego - logo

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Awarie sieci energetycznej.

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Potężna nawałnica nad Rejowcem Fabr...

czytaj więcej
22.06.2024
Komunikaty i ogłoszenia

Bądź bezpieczny nad wodą

czytaj więcej
21.06.2024
Z prac samorządu

IV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
19.06.2024