Dzisiaj 25 lipca 2024
18oC
Komunikaty i ogłoszenia

Odbiór końcowy inwestycji

piątek, 2024-06-28

I N F O R M A C J A

 

            Miasto Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r., odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa ulic w celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta Rejowiec Fabryczny”, która została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II. Kwota przyznanej promesy inwestycyjnej wyniosła: 4.487.738,71 zł, wkład własny Miasta wyniósł: 259.181,86 zł. Koszt wykonania całości inwestycji to 4.746.920,57 zł.

            Wykonawcą inwestycji była firma: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

            Dodatkowo informujemy, że dla Wykonawcy został wyznaczony termin do dnia 31 lipca 2024 r. wykonania ujętych w protokole odbioru końcowego poprawek robót drogowych.

            Jednocześnie Miasto Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą do mieszkańców ulic Słowackiego, Mickiewicza, Hirszfelda i Reja o niepozostawianie pojazdów mechanicznych na przebudowanych drogach ze względu na plastyczność starych warstw konstrukcyjnych pod wpływem wysokich temperatur.