Dzisiaj 25 lipca 2024
18oC
Komunikaty i ogłoszenia

SPRAWOZDANIE z posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

poniedziałek, 2024-06-24

Przewodniczący Zespołu Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny zwołał 24 czerwca 2024 r. na godz. 1100 posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Posiedzenie zwołano w celu oszacowania szkód jakie spowodowało przejście nad miastem (22 czerwca 2024 r.) burzy, której towarzyszyły bardzo silne opady deszczu i gradu oraz wyjątkowo silny i porywisty wiatr.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym zrelacjonował, że na terenie miasta funkcjonariusze Policji nie otrzymali w dniach 22-23 czerwca br. zgłoszeń i nie wykonywali czynności związanych z zagrożeniem życia i zdrowia ludności lub zabezpieczeniem ich mienia w związku z wystąpienie na terenie miasta nawałnicy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta złożyli sprawozdania z przeglądu obiektów i terenów w swoich siedzibach. Nie stwierdzono wystąpienia żadnych zdarzeń zagrażający zdrowiu i życiu pracowników i mieszkańców miasta. Poinformowali jednak o uszkodzeniu, przewróceniu lub złamaniu dużej ilości drzew na terenie miasta. Największe zniszczenia wystąpiły w starodrzewiu Zabytkowego Parku Dworskiego przy Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK oraz Parku Dębinka. Upadające drzewo nieznacznie uszkodziło elewację Przedszkola Miejskiego przy ulicy Lubelskiej 24.

W toku prac Zespołu uzgodniono, iż niezwłocznie na terenie miasta należy wykonać:

  • przegląd (pod kątem uszkodzeń) znaków drogowych i luster,
  • przegląd  wszystkich dużych drzew na terenie całego miasta,
  • sprawdzenia miejsc niebezpiecznych, oznakowanych taśmą ostrzegawczą podczas interwencji funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i w razie ich uszkodzenia ponownego ich oznakowania,
  • przegląd drzewostanu w Zabytkowym Parku Dworskim oraz Parku Dębinka  tj. obiektach objętych nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie rozpocząć procedury związane z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz mieniu,
  • rozpoczęcia procedury związanej z usuwaniem uszkodzonych i połamanych drzew w miejscach (nie objętych nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), gdy jest to bezpieczne i nie zagraża to zdrowiu i życiu osób wykonujących wycinkę.

Zadania przekazano do realizacji.