Dzisiaj 23 czerwca 2024
24oC
Komunikaty i ogłoszenia

Aktualizacja komunikatu - Odbiór inwestycji "Budowa i przebudowa ulic"

czwartek, 2024-06-06

Miasto Rejowiec Fabryczny informuje, że w bieżącym miesiącu rozpoczęta zostanie procedura odbiorowa inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa ulic w celu podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego w centrum miasta Rejowiec Fabryczny.”

W związku z powyższym mieszkańcy ulic centrum miasta (Hirszfelda, Reja, Mickiewicza, Słowackiego, Parkowa), mogą zgłaszać uwagi dotyczące wykonanych robót.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty lub na adres email: info@rejowiec.pl

W dniu 10.06.2024 r., wyznaczony został termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przypadający na dzień 26 czerwca 2024 r., na godzinę 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny przy ul. Lubelskiej 16.