plen
Dzisiaj 28 marca 2023
3oC
Z prac samorządu

LVI sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

czwartek, 2023-02-02

rada miasta

 

 

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu 06 lutego 2023 r. o godzinie 16 30 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego dla Miasta Rejowiec Fabryczny „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Rejowiec Fabryczny, a Gminą Rejowiec, Gminą Rejowiec Fabryczny, Gminą Siedliszcze w przedmiocie powierzenia Gminie Siedliszcze opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2023 rok.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023
Aktualności

Dzień Kobiet

czytaj więcej
07.03.2023
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja dotycząca rewitalizacji ...

czytaj więcej
02.03.2023

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia