Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Projekt POWER

Urząd Miasta jest partnerem w projekcie:

?Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami?

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. w partnerstwie 8 miast, liderem projektu jest Związek Miast Polskich

CEL PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest;

1)     wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych  istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej;

2)      zwiększenie kompetencji pracowników miast którzy te usługi świadczą.

Działania projektu dotyczą dwóch obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast:

a)    funkcjonowanie systemu podatków i opłat lokalnych

b)    usług w obszarze zarządzania nieruchomościami.

PLANOWANE EFEKTY
Wsparcie obejmujące wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej ? podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Przygotowany zostanie:

- Model analizy efektywności polityki w zakresie systemu podatków i opłat lokalnych

- Zestaw rekomendacji dot. Efektywnego, prorozwojowego gospodarowania nieruchomościami

Całkowity koszt projektu:

2 797 375,00 PLN

Kwota wkładu własnego 8  jednostek samorządu:                                   

   

   439 747,00 PLN

Kwota dofinansowania:

2 357 627,65 PLN

Udział własny miasta Rejowiec Fabryczny

      30450,51 PLN

Źródło finansowania:

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

   

Okres realizacji projektu:

01.09.2016 do 28.02.2019

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024