Dzisiaj 01 października 2023
14oC

Projekt POWER

Urząd Miasta jest partnerem w projekcie:

„Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. w partnerstwie 8 miast, liderem projektu jest Związek Miast Polskich

CEL PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest;

1)     wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych  istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej;

2)      zwiększenie kompetencji pracowników miast którzy te usługi świadczą.

Działania projektu dotyczą dwóch obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast:

a)    funkcjonowanie systemu podatków i opłat lokalnych

b)    usług w obszarze zarządzania nieruchomościami.

PLANOWANE EFEKTY
Wsparcie obejmujące wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Przygotowany zostanie:

- Model analizy efektywności polityki w zakresie systemu podatków i opłat lokalnych

- Zestaw rekomendacji dot. Efektywnego, prorozwojowego gospodarowania nieruchomościami

Całkowity koszt projektu:

2 797 375,00 PLN

Kwota wkładu własnego 8  jednostek samorządu:                                   

   

   439 747,00 PLN

Kwota dofinansowania:

2 357 627,65 PLN

Udział własny miasta Rejowiec Fabryczny

      30450,51 PLN

Źródło finansowania:

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

   

Okres realizacji projektu:

01.09.2016 do 28.02.2019

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

LXIV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
27.09.2023
Aktualności

Informacja w sprawie dowozu osób ni...

czytaj więcej
26.09.2023
Z prac samorządu

LXIII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
04.09.2023
Z prac samorządu

LXII sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
28.08.2023