Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Oferta dla inwestorów

Samorząd miasta Twoim partnerem! Jesteśmy w stanie pomóc każdemu inwestorowi, w każdej sprawie, która jest związana z działalnością na terenie naszego miasteczka.

Dla firm mamy dobry klimat i specjalne procedury: Biuro Obsługi Inwestora ? przydzielony ?opiekun? z Urzędu Miasta pomoże w załatwieniu wszelkich formalności w urzędzie i innych instytucjach. Miasto prowadzi uniwersalną politykę wspierania przedsiębiorczości, skierowaną do wszystkich podmiotów. Kreowanie lokalnego rozwoju gospodarczego odbywa się poprzez pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów, wzmacnianie lokalnej gospodarki i miejscowych firm, stymulowanie rozwoju z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych, a także wspieranie samozatrudnienia i rozwoju małych firm rodzinnych.

Rejowiec Fabryczny to budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji zatrudnienia oraz wspieranie lokalnego funduszu poręczeniowo-pożyczkowego.

Samorząd Miasta rozwinął program partnerstwa publiczno-prywatnego w świadczeniu usług komunalnych. Wśród społeczności lokalnej panuje dobry klimat dla działań proekologicznych, m.in. utylizacji wyselekcjonowanych odpadów i zastosowania paliw alternatywnych w cementowni (Realizacja Dyrektywy UE 96/16 - Warunek akceptacji społecznej). Rejowiec Fabryczny, jako lokalne centrum przedsiębiorczości, handlu i usług społecznych, to miasto wielu szans.
Nasze atuty to:

 • korzystne położenie geograficzne ? niewielka odległość do granicy z Ukrainą (40 km) i Lublina (50 km)
 • dobre połączenia kolejowe i drogowe do ośrodków miejskich (m.in. Lublin, Warszawa) oraz przejścia granicznego z Ukrainą (Dorohusk)
 • rozbudowana infrastruktura techniczna z rezerwami mocy
 • duża aktywność inwestycyjna samorządu
 • zasoby uzbrojonych terenów do wykorzystania w biznesie
 • tereny wypoczynkowe, nowoczesne obiekty rekreacyjne (korty tenisowe, mini-golf, boiska wielofunkcyjne)
 • uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe
 • potencjał ludzki i dobry dostęp do instytucji edukacyjnych

Infrastruktura:

 • główna droga krajowa S12, prowadząca do przejścia granicznego w Dorohusku
 • stacja węzłowa z zapleczem przeładunkowo-składowym na trasie kolejowej Warszawa - Lublin - Dorohusk
 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków (spełnia normy UE), ujęcie wody, sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna
 • banki

Na potrzeby biznesowe miasto dysponuje rezerwami mocy głównych mediów:

 • woda - 50 m3/h,
 • ścieki - 480 m3/doba
 • gaz ziemny - 2500 m3/h
 • energia elektryczna - 2000 kW
 • energia cieplna - 1,4 MW

W okolicach rozciągają się kompleksy leśne z terenami łowieckimi, rekreacyjne zbiorniki wodne z możliwością wędkowania, zasoby tanich gruntów rolnych do wykorzystania w agroturystyce oraz przetwórstwie rolno-spożywczym.
Potencjał gospodarczy Rejowca Fabrycznego daje inwestorom duże możliwości produkcyjne, a także logistyczne ? nasze miasto może być doskonałą bazą do ekspansji na Ukrainę. Jesteśmy partnerem wiarygodnym i przyjaznym inwestorom. Gwarantuje to sukces w biznesie.

/-/ Stanisław Bodys
Burmistrz miasta Rejowiec Fabryczny


Dodatkowych informacji udziela:

Anna Szokaluk - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
e-mail:annas@rejowiec.pl, tel. (82) 5663292, 5663277
 
ZGŁOŚ OFERTĘ!
Osoby fizyczne i przedsiębiorcy posiadający wolne obiekty lub grunty do sprzedaży lub dzierżawy mogą zgłosić je do naszej bazy ofert.
Prosimy o podanie informacji nt. oferowanych nieruchomości (lokalizacja, położenie, forma udostępnienia, powierzchnia, itd. oraz danych kontaktowych właściciela).

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024