Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Baza teleadresowa

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18

tel. 82 5664 119

https://sprejfabr.edupage.org

Przedszkole Miejskie

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24

tel. 82 5664 043

www.przedszkole.rejowiec.pl

Kultura i rozrywka

Miejski Ośrodek Kultury "DWOREK"

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 a

tel. 82 5663 147 tel. kom. 504 16 36 16

www.dworek.rejowiec.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32 A

tel. 82 5664 265

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ciepłownia Miejska

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia 32

tel. 82 545 1033

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 51

tel. 82 5664 176

www.zwk.rejowiec.pl

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"
 Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 99
tel. 082 5663180

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24
 tel. 082 5663013  
  www.mops-rejowiec.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. lubelska 24
 tel. 082 5663013

www.sdsrejowiec.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Mickiewicza 3, tel. 82 5663513.

www.wtzrejowiecf.pl

Banki

Bank PKO BP S.A. Oddział Chełm
Ekspozytura w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. Parkowa 1
tel 082 5663225

Bank Spółdzielczy w Cycowie

Punkt Obsługi Klienta w Rejowcu Fabrycznym

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 82 5664 263

SKOK ?WISŁA?

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 519 541 042

Bankomat Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Bankomat Banku PKO BP

Rejowiec Fabryczny, ul. Parkowa 1

Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji

Rejowiec Fabryczny, ul. Orzechowa 17

tel. 47 813 53 66

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne

Klub Sportowy "SPARTA"
www.sparta.rejowiec.pl
22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
tel 082 5663277

Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Mickiewicza 3

tel. 82 5663 474

www.promenadas12.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ?Szansa?

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 A

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Wiara"

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chopina 32

www.wiara-rejowiec.cba.pl

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 95

tel. 82 545 15 60, 501 628 633, 605 666 654

www.stowjanpawel2.rejowiec.pl

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024