plen
Dzisiaj 28 marca 2023
0oC

Baza teleadresowa

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18

tel. 82 5664 119

www.sprejfabr.rejowiec.pl

Przedszkole Miejskie

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24

tel. 82 5664 043

www.przedszkole.rejowiec.pl

Kultura i rozrywka

Miejski Ośrodek Kultury "DWOREK"

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 a

tel. 82 5663 147 tel. kom. 504 16 36 16

www.dworek.rejowiec.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32 A

tel. 82 5664 265

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ciepłownia Miejska

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia 32

tel. 82 545 1033

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 51

tel. 82 5664 176

www.zwk.rejowiec.pl

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"
 Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 99
tel. 082 5663180

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24
 tel. 082 5663013  
  www.mops-rejowiec.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. lubelska 24
 tel. 082 5663013

www.sdsrejowiec.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Mickiewicza 3, tel. 82 5663513.

www.wtzrejowiecf.pl

Banki

Bank PKO BP S.A. Oddział Chełm
Ekspozytura w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. Parkowa 1
tel 082 5663225

Bank Spółdzielczy w Cycowie

Punkt Obsługi Klienta w Rejowcu Fabrycznym

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 82 5664 263

SKOK „WISŁA”

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 519 541 042

Bankomat Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Bankomat Banku PKO BP

Rejowiec Fabryczny, ul. Parkowa 1

Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji

Rejowiec Fabryczny, ul. Orzechowa 17

tel. 47 813 53 66

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne

Klub Sportowy "SPARTA"
www.sparta.rejowiec.pl
22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
tel 082 5663277

Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Mickiewicza 3

tel. 82 5663 474

www.promenadas12.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Szansa”

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 A

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Wiara"

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chopina 32

www.wiara-rejowiec.cba.pl

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 95

tel. 82 545 15 60, 501 628 633, 605 666 654

www.stowjanpawel2.rejowiec.pl

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023