plen
Dzisiaj 03 lutego 2023
-1oC
Z prac samorządu

LIII sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

wtorek, 2022-11-22

rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny  informuje mieszkańców, iż w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 1000 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVIII, XLIX, L, LI i LII sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Rejowiec Fabryczny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
11. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed

Aktualności

Z prac samorządu

LVI sesja Rady Miasta Rejowiec Fabr...

czytaj więcej
02.02.2023
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie - możliwość zakupu lasu ...

czytaj więcej
27.01.2023
Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

czytaj więcej
25.01.2023
Program Czyste Powietrze

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

czytaj więcej
25.01.2023
Aktualności

Bezpłatna mammografia

czytaj więcej
19.01.2023
Aktualności

Aplikacja rozliczeniowa PIT

czytaj więcej
18.01.2023

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia