plen
Dzisiaj 07 sierpnia 2022
18oC
Z prac samorządu

XLV sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-01-17
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 1530 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”
w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących przewodniczącym zarządów osiedli Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert SzwedW związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLV sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Z prac samorządu

XLIX sesja Rady Miasta

czytaj więcej
05.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja w sprawie bezpańskich ps...

czytaj więcej
04.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Dodatek węglowy

czytaj więcej
01.08.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dot. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni.

czytaj więcej
28.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Pr...

czytaj więcej
27.07.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Zmiana godzin świecenia lamp oświet...

czytaj więcej
27.07.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia