plen
Dzisiaj 27 maja 2022
15oC
Z prac samorządu

XL sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

środa, 2021-09-22
rada

 

Przewodniczący Rady Miasta informuje mieszkańców, iż w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 1530 odbędzie się XL sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII, XXXVIII, XXXIX sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.
3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
5. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie informacji miejskich jednostek organizacyjnych z działalności w I półroczu 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Rejowiec Fabryczny: Zabłocie.
10 Rozpatrzenie informacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Grun tami z realizacji zadań w I pó łroczu 20 21 roku.
11. Rozpatrzenie informacji placówek oświatowo-wychowawczych nt. przygotowania do roku szkolnego 2021/2022.
12. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2020 roku „Programu Przeciwdziałania Prz e m ocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Mi asta Rejow iec Fabryczny na lata 2016 2021”.
13. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2020 roku „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Rejowiec Fabryczny na lata 2019–2021”.
14. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Informacje i komunikaty.
17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed


W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XL sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Aleja Targowa – wyłączona z ruchu!!...

czytaj więcej
12.05.2022
Komunikaty i ogłoszenia

12 maja 2022 - Międzynarodowy Dzień...

czytaj więcej
11.05.2022
Fundusz Drogi

Realizacja Alei Targowej

czytaj więcej
10.05.2022
Fundusz Drogi

Przebudowa drogi wewnętrznej w celu zaliczenia do sieci dróg publicznych Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
06.05.2022
Aktualności

Obchodzimy Święto Narodowe 3 Maja o...

czytaj więcej
30.04.2022
Komunikaty i ogłoszenia

Spotkanie informacyjne programu "Cz...

czytaj więcej
28.04.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia