plen
Dzisiaj 28 marca 2023
0oC

Park Sportu i Rekreacji

Nazwa i opis projektu:

Budowa basenów jest drugim etapem inwestycji pn. Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych „Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Wschodniej 32 (działki nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5). Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie wybudowania, sfinansowania i zarządzania zespołem basenów.

Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podstawową potrzebą jest wybudowanie zespołu basenów wraz z infastrukturą techniczną pozwalającą stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości. Planowane oddziaływanie projektu dotyczy populacji 23 tys. mieszkańców

Lokalizacja:
Rejowiec Fabryczny, województwo lubelskie, ul. Wschodnia 32

Powierzchnia całkowita basenów wraz z mobilnym przekryciem: 737,6 metrów kwadratowych

Powierzchnia podziemnych zbiorników przelewowych i komory technicznej: 59,0 metrów kwadratowych

Powierzchnia plaży piaszczystej - 198 metrów kwadratowych

Wizualizacja parku sportu 

Sektor:
Sport i Rekreacja

Szacunkowy łączny koszt budowy: ok. 5 mln PLN

Partner publiczny:  Miasto Rejowiec Fabryczny

Preferowana forma współpracy: Partnerstwo Publiczno - Prywatne 

Proponowany wkład miasta:

- nieruchomość, na której zostanie zrealizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres obowiązywania umowy,
- opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z pozwoleniem na budowę,
- dokonywanie opłat za dostępność oraz części dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego,

- złożenie wniosku o środki unijne w ramach projektu hybrydowego.

Wstępne oczekiwania wobec partnera prywatnego:

- sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w części dotyczącej wkładu własnego jako uzupełnienie środków unijnych,
- wybudowanie obiektu,
- utrzymanie i zarządzanie obiektem.

Ostateczny podział i zakres ryzyk będzie przedmiotem negocjacji. 

Informacje dodatkowe:

Miasto Rejowiec Fabryczny obejmuje obszar 14,36 km2. Położone jest w województwie lubelskim w obszarze pagórków Chełmskich. Północno –zachodni fragment obszaru miasta znajduje się w Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Rejowiec Fabryczny posiada dogodne połączenia drogowe do Lublina, Chełma, Zamościa i centrum kraju oraz do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 839, poza jego granicami łącząca się z drogą krajową nr 12. Przez Rejowiec Fabryczny przebiega także linia kolejowa Lublin – Chełm – Dorohusk (przejście graniczne z Ukrainą), ze zlokalizowaną tu stacją węzłową (połączenie tej trasy z linią do Zamościa i Hrebennego) umożliwiającą komunikację kolejową do takich miast jak Chełm, Lublin, Kraków czy Warszawa. Dodatkowym atutem komunikacyjnym miasta jest niewielka odległość (ok.45 km) od Portu Lotniczego Lublin SA w Świdniku. 

Na terenie miasta, w niewielkiej odległości od siebie położone są dwa parki podworskie wpisane do rejestru zabytków:

  • Park Lasek-Dębinka, o pow. 2,4 ha, pełni rolę parku miejskiego. Występuje tu cenny drzewostan, głównie dębowy (k. XIX w.).

  • Zespół dworsko-parkowy Stajne-Polesie z końca XIX w. z zachowanym dworem (1890-1900) i założeniem parkowym o pow. 3,4 ha, stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. W parku zachowało się wiele cennych drzew, m.in. pomnikowy dąb, świerkowa aleja oraz okazałe lipy.

Do dyspozycji mieszkańców i gości są nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, zrealizowane w latach 2007-2010 w ramach projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia:

  • korty tenisowe (nawierzchnia - sztuczna trawa)

  • pole do mini-golfa

  • boisko piłkarskie

  • boiska wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna)

  • boisko do siatkówki plażowej

  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Samorządowych

  • siłownia

W pobliskim Pawłowie, w odległości ok. 1 km znajduje się nowoczesne Centrum Hotelowo Konferencyjne „Regent”.

Priorytetowym zadaniem samorządu Miasta Rejowiec Fabryczny jest zapewnienie coraz wyższego poziomu życia mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki rewitalizacji budynku nieczynnej kotłowni węglowej na osiedlu Wschód oraz budowie obiektów w jego otoczeniu w ramach projektu pn: „Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Społecznych „Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym” powstaje kompleks kulturalno-rozrywkowy, który będzie również służył celom szkoleniowym i biznesowym. Na wniosek inwestora realizację projektu podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie pn. „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym” wykonana została przebudowa istniejącego budynku nieczynnej kotłowni węglowej oraz dobudowany został moduł zawierający klatkę schodową, windę dla niepełnosprawnych oraz toalety. Wybudowane zostało wejście do części podziemnej obejmującej pomieszczenia z perspektywą przeznaczenia na zaplecze technologiczne dla II etapu inwestycji. Wykonano również przebudowę kolidujących sieci a także ogrodzony plac zabaw dla dzieci, parkingi, chodniki i place utwardzone. W zmodernizowanym budynku siedzibę mają biblioteka miejska, kawiarnia, klub fitness, sala konferencyjna, także do wykorzystania przez lokalnych przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W drugim etapie pn. „Park Sportu i Rekreacji” planowana jest budowa zespołu basenów. W zakres projektu wchodzi zespół basenu sportowego o wymiarach 16,67 x 8,5 m oraz basen rekreacyjny o podobnych wymiarach z różnymi atrakcjami i brodzikiem dla najmłodszych. W ramach wyposażenia projektuje się dodatkowy łącznik oraz jako wyposażenie obiektu mobilne przekrycie obu basenów. W dobudowanym parterowym kompleksie znajdzie się zespół szatniowo - socjalny wraz z pomieszczeniami zawierającymi urządzenia pozwalające na uzdatnianie wody basenowej. 

Wizualizacja parku sportu - 2 


Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców miasta i okolic oraz wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Rejowca Fabrycznego. Zaprojektowane baseny mają służyć promowaniu aktywnych form wypoczynku dla całych rodzin, poprawie stanu zdrowia mieszkańców miasta i okolic, rozwijaniu zdolności i zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz upowszechnianie zachowań prozdrowotnych.

Przyszły Operator obiektu może liczyć na bliską współpracę z samorządem miasta Rejowiec Fabryczny, Zespołem Szkół Samorządowych, Miejskim Przedszkolem, Miejskim Ośrodkiem Kultury „Dworek”, Centrum Hotelowo Konferencyjnym „Regent” oraz organizacjami pozarządowymi w celu nauki pływania i organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.

kontakt tel. 82 566 32 77 w.35

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023