Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Narada o dworcu - aktualności

 

Rekomendacja i wnioski narady obywatelskiej

Rekomendacja dotycząca budynku dworca

Podczas spotkań narady obywatelskiej ?Co dalej z budynkiem dworca?? w Rejowcu Fabrycznym między lutym i majem 2015 r. rozważane były różne scenariusze przyszłości starego dworca:

 •  wyburzenie dworca i utworzenie w jego miejsce parkingu,
 •  działalność środowiskowa i pomocowa (świetlica środowiskowa, dom dziennego pobytu dla seniorów, żłobek, miejsce spotkań),
 •  działalność kulturalna (sala widowiskowa i mini kino),
 •  działalność komercyjna (usługi, rozrywka).

Uczestnicy i uczestniczki narady obywatelskiej, po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi na temat dworca, dyskusjach o potrzebach naszego miasta i jego mieszkańców, rekomendują:
Wyburzenie budynku dworca i utworzenie w jego miejscu powiększonego parkingu, stanowisk rowerowych, urządzenie zieleni i małej architektury. Zainstalowanie monitoringu. Przeniesienie poczekalni i kas do innego budynku lub nowego pawilonu.
Dodatkowe sugestie:

 •  Ze względów bezpieczeństwa i wygody pieszych należy ułożyć chodnik przy ul. Kolejowej na trasie prowadzącej od stacji kolejowej do Biedronki.
 •  Nowy parking mógłby zostać uzupełniony przez miejsca parkingowe utworzone po drugiej stronie torów (od ul. Orzechowej).
 •  Należy zachować dwa kasztanowce, rosnące przy budynku dworca.
 •  Urząd Miasta powinien zabiegać, aby dostosowano przejście na stację kolejową do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 •  Podczas prac na terenach przydworcowych należy wykorzystać materiały o przeszłości dworca, np. jego historię, stare fotografie. Można również stworzyć makietę przedwojennego budynku, aby pokazać czasy świetności tego miejsca.

Za tym rozwiązaniem przemawia:

 •  ?Opinia techniczna z analizą opłacalności remontu? opracowana przez inż. Zbigniewa Bajko w kwietniu 2015 r., wskazuje, że z uwagi na duże zniszczenie budynku, jego remont i adaptacja do nowych potrzeb byłaby bardzo kosztowna.
 •  Koszty zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją są wysokie.
 •  Estetyka miejsca. Dworzec pełni funkcję reprezentacyjną ? jest wizytówką miasta dla przyjezdnych.
 •  Bezpieczeństwo przechodniów. Obecnie odpadające tynki stwarzają zagrożenie dla przechodzących osób.
 •  Bezpieczeństwo publiczne i mienia. Opuszczony budynek dworca przyciąga w chwili obecnej osoby, które zakłócają bezpieczeństwo publiczne. Zdarza się, że mieszkańcy parkują samochody i rowery w innych lokalizacjach, oddalonych od dworca, ponieważ obawiają się o swoje mienie.
 •  Wiele osób dojeżdżając do pracy, parkuje auta przy dworcu. Obecnie parking jest przepełniony a jego nawierzchnia jest w złym stanie.

Wnioski dodatkowe narady obywatelskiej
1. Wsparcie istniejących instytucje kulturalnych
Podczas narady uczestnicy zwrócili uwagę, że Rejowcu Fabrycznym istnieją instytucje, które mogą działać na rzecz społeczności w zakresie kultury, rozrywki i integracji mieszkańców. Są to obiekty typu MOK ?Dworek?, Stara Kotłownia, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. W związku z tym uczestnicy narady postulują dofinansowanie tych instytucji, aby ulepszyć i rozszerzyć ich ofertę tak, by bardziej odpowiadały na potrzeby mieszkańców (np. przez organizowanie kina plenerowego lub pokazów filmowych w Starej Kotłowni, prowadzenie większej liczby zajęć dla dzieci i młodzieży). W Starej Kotłowni jest duża sala, która jednak ma bardzo kiepską akustykę ? poprawienie akustyki podniosłoby atrakcyjność organizowanych tam wydarzeń.
2. Prowadzenie działań środowiskowych dla dzieci i młodzieży
Drugim postulatem jest prowadzenie działań środowiskowych dla dzieci i młodzieży, np. w świetlicy środowiskowej, w której prowadzone byłyby zajęcia wyrównawcze, integracyjne po godzinie 16, kiedy nie działa już świetlica w szkole. W zamyśle
Projekt ?Narady obywatelskie ? uczenie przez doświadczenie? jest realizowany
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w z funduszy EOG.
miałoby to być przyjazne miejsca spotkań. Dzieci i młodzież z rejowieckich osiedli potrzebują takiej przestrzeni. Miejsce to powinno być prowadzone przez kadrę odpowiednio przygotowaną do pracy z młodymi ludźmi.
3. Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów
Trzecim postulatem jest utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów, gdzie mogliby oni spędzić czas, skorzystać z rehabilitacji, zjeść posiłek (np. dofinansowany lub darmowy). Taka placówka mogłaby obsługiwać osoby także z okolicznych miejscowości. Uczestnicy narady wskazują, że pozyskanie środków unijnych na wsparcie osób starszych mogłoby być rozwiązaniem przy takiej inwestycji. Razem z tworzeniem ośrodka należałoby również rozwiązać kwestię dowozu do niego.
4. Zadbanie o ofertę dla osób mieszkających w południowej części miasta
Po stronie torów, gdzie znajduje się dworzec nie ma żadnej oferty dla mieszkańców (np. świetlicy, miejsca spotkań). Uczestnicy narady postulują, by zadbać o tę część miasta. Stworzenie odpowiedniej oferty nie musi się wiązać z powstaniem dużej sali.
Odrzucone pomysły na stary budynek dworca
1. Centrum kulturalne z salą widowiskową i mini kinem. W Rejowcu Fabrycznym funkcjonuje już MOK ?Dworek? i Stara Kotłownia. Jest w nich dość niska frekwencja, budowa trzeciego budynku nie przyczyni się raczej do jej poprawy (niskie zainteresowanie społeczności imprezami kulturalnymi). Nie mnóżmy instytucji, dofinansujmy istniejące i rozszerzmy ich ofertę.
2. Komercyjne przedsięwzięcia rozrywkowe (np. mini kino, kręgielnia, sala zabaw) i usługowe (np. krawiec, szewc, fotograf). Działalność komercyjna musiałaby się finansować z własnych przychodów, co w związku z tym, że Rejowiec Fabryczny jest małym miastem a wielu mieszkańców korzysta z rozrywek i usług w Chełmie, byłoby mało realne. Dodatkowo przedsiębiorcy musieliby liczyć się z płaceniem podatku miastu. Mini kino mogłoby zostać zorganizowane w plenerze (sezonowo) lub w sali w Starej Kotłowni. O nowe usługi w Rejowcu Fabrycznym należy zabiegać u już funkcjonujących przedsiębiorców, aby poszerzyli swoją ofertę.
3. Hala targowa. Stała hala targowa nie ma racji bytu w Rejowcu Fabrycznym ? istnieje sobotnie targowisko, sklepiki i supermarkety.
4. Dyskoteka. Bliskość torów stwarza zbyt duże niebezpieczeństwo.
5. Jadłodajnia. W Rejowcu Fabrycznym działają miejsca, gdzie można kupić ciepły posiłek: przy ul. Orzechowej w domu weselnym, można przez telefon zamówić pizzę, niedługo otworzą się dwa nowe lokale na Osiedlu Wschód. Potrzebę dotowanych posiłków dla najuboższych należałoby rozwiązać w inny sposób.
6. Działania środowiskowe dla dzieci i młodzieży np. w świetlicy środowiskowej w budynku starego dworca. Takie przedsięwzięcie jest potrzebne, jednak lokalizacja na terenie budynku dworca nie jest najlepsza. Dzieciom i młodzieży przeszkadzałby hałas przejeżdżających pociągów a zbyt bliskie położenie torów kolejowych zagrażałoby bezpieczeństwu.
7. Dom pobytu dziennego dla seniora w budynku starego dworca. Takie miejsce jest potrzebne, jednak lokalizacja na terenie budynku dworca nie jest najlepsza. Seniorom przeszkadzałby hałas przejeżdżających pociągów, zbyt bliskie położenie torów kolejowych zagrażałoby bezpieczeństwu, przejście pod torami jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma zieleni, w otoczeniu której seniorzy mogliby odpoczywać.


Podpisy uczestniczek i uczestników narady obywatelskiej
Rejowiec Fabryczny, 9 czerwca 2015
Narada obywatelska na temat przyszłości starego budynku dworca PKP.
Materiał informacyjny do pobrania tutaj


 Odpowiedzi na pytania z pierwszego spotkania narady obywatelskiej z dnia 26 marca 2015 r.Budynek dworca


W styczniu i w lutym w Rejowcu Fabrycznym została zrealizowana ankieta, której celem było wyłonienie tematu tegorocznej narady obywatelskiej. W wyniku spotkań przedstawicielek Fundacji Pole Dialogu z mieszkańcami wybrano listę problemów miasteczka, z których, po ustaleniach z Urzędem Miasta, wybrano trzy tematy, których mogła dotyczyć narada obywatelska. W elektronicznej i tradycyjnej wersji ankiety  mieszkańcy i mieszkanki mogli zdecydować, który z nich jest dla nich najbardziej istotny: remonty i usprawnienia w Rejowcu Fabrycznym, przyszłość starego budynku dworca, czy kultura, rekreacja i czas wolny w miasteczku. Ankiety były rozdawane mieszkańcom i zbierane w szkołach, na osiedlach, były też udostępnione w urzędzie miasta. Zebrano 286 poprawnie wypełnionych ankiet, w tym 208 ? papierowych i 78 elektronicznych. Znaczną większością głosów wygrał temat przyszłości starego budynku dworca ? zdecydowało się na niego 64 proc. osób uczestniczących w badaniu.
Kolejna rejowiecka narada obywatelska dotyczyć więc będzie przyszłości budynku dworca PKP. Niemal 10 lat temu PKP przekazało go władzom miasta. Budynek przez lata niszczał, w większej części jest obecnie niewykorzystywany, czas zdecydować, jakie będą jego losy.Publikujemy poniżej zestawienie Spraw zgłaszanych przez mieszkańców podczas spotkań z przedstawicielkami Fundacji Pole Dialogu.  czerwiec-lipiec 2014 wraz z odpowiedziami UM Rejowiec Fabryczny


Pytania i odpowiedzi do pobraia tutajPrzyjdź na warsztaty
 Logotypy

 
 

PlakatPrzyjdź na warsztaty o czym rozmawiać

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024