Dzisiaj 19 maja 2024
8oC

Uchwały i zarządzenia

UCHWAŁY - ROK 2023:

1. UCHWAŁA Nr XXIX/148/20 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów.

2. UCHWAŁA Nr XXIX/147/20 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

 


 

UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE:

1. Uchwała nr XLII/200/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

2. Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów - od lipca 2020 

3. Deklaracja o wysokości opłaty - od lipca 2020  

 

 


UCHWAŁY - ROK 2020

1. Uchwała w sprawie wysokości stawek - od lipca 2020

Utrzymanie czystości i porządku - Uchwały i zarządzenia

1. Uchwala nr XXIII 85 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

2. Uchwała Nr XXIII/86/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny - do lipca 2020.

3. Uchwała nr XXIII/87/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

4. Uchwała Nr XXIII/88/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

5.UUchwała Nr VI/46/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. do lipca 2020.

6. Załącznik do uchwały nr XXIII/85/16 - Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

7. Załącznik do uchwały nr VII/53/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na skróty

Aktualności

Z prac samorządu

II sesja Rady Miasta

czytaj więcej
16.05.2024
Aktualności

Obowiązkowa rejestracja producentów...

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

28 maja - Bezpłatne Badanie Wzroku

czytaj więcej
15.05.2024
Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
13.05.2024