plen
Dzisiaj 03 lutego 2023
-1oC
Komunikaty i ogłoszenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bazy instytucji

środa, 2022-07-27

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - stosownie do zapisów pkt 2.1.4 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, publikuje bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących
wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego.

 

1. Baza Organizacji Pozarządowych.

 

2. Ośrodki Pomocy SPołęcznej i Centra Usług Społęcznych woj. lubelskiego.

 

3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego.

 

4. Wykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim.

 

5. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

6. Zespoły Interdyscyplinarne.