plen
Dzisiaj 03 czerwca 2023
9oC
Komunikaty i ogłoszenia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

środa, 2022-01-19

Do 30 czerwca 2022 r. roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego ( deklaracja A ) lub niemieszkalnego ( deklaracja B ) w którym znajduję się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW mocy ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

 

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła wraz z podaniem klasy kotła na paliwo stałe – jeśli takowe zostało zainstalowane w budynku.

Deklaracje można złożyć przez internet za pośrednictwem strony: www.zone.gov.pl, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny (pokój nr 9) lub uzupełniony wniosek wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy termin złożenia deklaracji CEED dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca wynosi 12 miesięcy, natomiast w przypadku montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw po dniu 1 lipca, termin złożenia deklaracji CEEB wynosi 14 dni od zainstalowania.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Deklaracja dostępna jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Deklaracja- . właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego

 

Deklaracja - właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego