plen
Dzisiaj 03 lipca 2022
24oC
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2022 r. wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czwartek, 2021-12-16

Szanowni Mieszkańcy,

 Zgodnie z podjętą w dniu 29 listopada 2021 r. Uchwałą nr XLII/200/21 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie miasta zacznie obowiązywać nowa wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  wyniesie 20,00 zł za jednego mieszkańca. Właściciele, których nieruchomości wyposażone są w kompostowniki i w związku z tym nie oddają do systemu odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych zapłacą 19,00 zł za jednego mieszkańca.

Podwyższenie opłaty było koniecznością.

Kalkulując stawkę opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto Rejowiec Fabryczny i objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ilość wytworzonych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odnosząc się do roku 2020, jak wynika z dokumentu pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym w roku 2020” determinanty opłaty kształtowały się następująco:

- koszt systemu rocznie - 701.074,66 zł

- liczba mieszkańców objętych systemem (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) - 3324

- ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych - 1.159,195 Mg

- koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych - 596,89 zł (brutto)

Dane dla roku 2021 przedstawiają się następująco:

- przewidywane koszty obsługi systemu: 710.300,00 zł (1.190,0 Mg), tj. 59.192,00 zł miesięcznie

- liczba mieszkańców objętych systemem wg stanu na dzień 19.11.2021 r. – 3288

- liczba mieszkańców korzystających ze zniżki (1,00 zł) za kompostowanie na dzień 18.10.2021 – 806

Przy aktualnym poziomie stawek miesięczny dochód należy kalkulować następująco:

(3288 x 15 zł) – (806 x 1 zł) = 48.514,00 zł

Planowane w 2022 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynoszą 779.448,00 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów: 1.160 Mg x 650,00 zł = 754.000,00 zł

- obsługa systemu: 13.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 11.948,00 zł

Kalkulacja stawki opłaty:

Planowane w 2021 r. koszty systemu/liczba osób w systemie/12 miesięcy:

779.448,00 zł/3288 osób/12 m-cy = 19,75 zł ≈ 20,00 zł/osoba/m-c

Planowane w 2022 r. dochody z gospodarstw domowych z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 779.448,00 zł, w tym:

2482 osób x 20,00 zł x 12 m-cy = 595.680,00 zł/rok

806 osób x 19,00 zł x 12 m-cy = 183.768,00 zł/rok

Zaproponowana wysokość opłaty powinna pozwolić na zbilansowanie wpływów z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów wynikających z obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zakładając, że cena odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych może wzrosnąć o ok. 10% w wyniku planowanego do przeprowadzenia przetargu w I połowie 2022 r. Jest to założenie oparte na cenach kształtujących się w przetargach w najbliższym rejonie.

 

Co ważne: ilość gromadzonych i odbieranych z miasta odpadów stale rośnie. W  okresie 2017 – 2020 wyniosła odpowiednio: 1.032,020 ton / 1.081,460 ton / 1.145,612 ton / 1.231,145 ton (wzrosty dostrzegane są szczególnie we frakcji popiół i odpady zielone). To niestety realnie przekłada się na koszty wywozu. Jakość segregacji w mieście również pozostawia wiele do życzenia. Tylko te dwa aspekty - poprawa jakości segregacjiograniczenie ilości odpadów poprzez zagospodarowanie w kompostownikach przydomowych odpadów biodegradowalnych, świadome podejmowanie decyzji zakupowych lub nadawanie odpadom „drugiego życia” - mogą powstrzymać dalszy wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. I tylko te zależą od nas, mieszkańców.