plen
Dzisiaj 07 sierpnia 2022
15oC
Komunikaty i ogłoszenia

Dyżury zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Rejowiec Fabryczny w sezonie 2021/2022

środa, 2021-12-01

 

Droga wojewódzka nr 839 – na całym odcinku zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta.

Nadzorujący – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, telefon: (82) 560 30 23, email: rdw.chelm@zdw.lublin.pl

Dyżur całodobowy – Obwód Drogowy w Chełmie, telefon: 601 676 192

 

 

Drogi powiatowe: ul. Chełmska – od skrzyżowania z ul. Lubelską w kierunku miejscowości Krasne, ul. Wiejska, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Polna, ul. Narutowicza, ul. Unicka.

Nadzorujący – Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wydział Infrastruktury, telefon: (82) 562 75 29, (82) 562 76 66, w godzinach: 730 – 1530,
email: infrastruktura@powiat.chelm.pl

Dyżur całodobowy – telefon: 604 935 802

 

 

Drogi miejskie – lokalne.

Nadzorujący – Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny, Wydział Rozwoju Gospodarczego, telefon: (82) 566 32 92, email: info@rejowiec.pl,

Dyżur całodobowy – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe i Usług Budowlano Inżynieryjnych TALIMEX, telefon: (82) 568 82 70, 600 397 609