plen
Dzisiaj 27 września 2022
10oC
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Rejowiec Fabryczny

poniedziałek, 2021-05-31

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ) - w związku z zatwierdzeniem wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym, dotyczącego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków decyzja ZNAK: LU.RZT.70.139.2021.MW z dnia 7 maja 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, – jako organu regulacyjnego – podaje się informację o stawkach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywać w okresie 3 lat (tj. od 08 czerwca 2021 r. do 07 czerwca 2024 r.)

Pełna treść dokumentu do pobrania tutaj.