plen
Dzisiaj 03 lipca 2022
26oC

Gospodarka niskoemisyjna - aktualności

Infrastruktura i środowisko - logo
 

09.11.2015

W dniu 25 września 2015 roku Rada Miasta uchwałą Nr XII/41/15 przyjęła i wdrożyła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny.

Poniżej przedstawiamy treść uchwały oraz plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015 -2020 a także podsumowanie zużycia energii oraz podsumowanie emisji dla bazowego roku 2013" . 

* Uchwała Rady Miasta 

* Plan działań inwestycyjnych

* Podsumowanie emisji dla Miasta Rejowiec Fabryczny

20.04.2015

Z A P R O S Z E N I E

Miasto Rejowiec Fabryczny kontynuuje prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na podstawie informacji zebranych od właścicieli nieruchomości zabudowanych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i jednostek komunalnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią opracowano założenia i wstępny projekt Planu.
Dla jak najszerszego udziału mieszkańców miasta w opracowaniu planu uwzględniającego miejscowe uwarunkowania i potrzeby obywateli organizowane jest spotkanie informacyjne, na którym zostanie dokonana prezentacja dotychczasowych efektów prac i założeń Planu oraz zebrane uwagi i wnioski .
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym. Zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli samorządu miasta, wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w przyszłych programach inwestycyjnych zwiększających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym osoby które w badaniach ankietowych wskazywały na planowane przez siebie przedsięwzięcia jako propozycje do umieszczenia w Planie a także mieszkańców wspierających działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza.
Wnioski, uwagi i opinie przedstawione na tym spotkaniu będą rozpatrywane podczas dalszych prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - logo  


Miasto Rejowiec Fabryczny na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument o charakterze strategicznym, którego realizacja zmierzać będzie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznym, w tym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej, znaczących oszczędności w wydatkach na energię a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie ważnym dokumentem w procedurach ubiegania się przez miasto oraz podmioty działające na naszym terenie o środki krajowe i Unii Europejskiej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wymianę źródeł ciepła na wydajne i sprawne energetycznie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii(OZE) w tym pompy ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne.
Dla jak najlepszego rozpoznania stanu istniejącego oraz zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od ewentualnego zamiaru uczestnictwa w przyszłych programach wdrażanych przez miasto.
Wypełniona ankieta nie jest dla Państwa dokumentem wiążącym, będzie jednak stanowić dla służb miejskich ważną informację o możliwościach poprawy czystości powietrza w mieście.

Na naszej stronie internetowej www.rejowiec.pl w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dostępna jest ankieta jako plik do bezpośredniego wypełnienia oraz jako plik do wydrukowania w formacie PDF.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym Wydział Rozwoju Gospodarczego- ul. Lubelska 16 , pok. nr 9 lub telefonicznie pod numerem 82 5663292 .

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym, pok. nr 9 lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny albo drogą elektroniczną na adres info@rejowiec.pl.

Prosimy o zachowanie terminu przekazania ankiet do 27 lutego 2015 roku .
Do pobrania: 

* Ankieta dla budynków jednorodzinnych - format doc

* Ankieta dla budynków jednorodzinnych - format pdf

* Ankieta dla podmiotów gospodarczych - format doc

* Aniketa dla podmiotów gospodarczych - format pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Rejowca Fabrycznego - logo

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Apel przed wakacjami !!!!

czytaj więcej
24.06.2022
Aktualności

Turniej w Boccię na stadionie miej...

czytaj więcej
11.06.2022
Z prac samorządu

XLVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
03.06.2022
Polski Ład

„Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta”.

czytaj więcej
02.06.2022
Aktualności

Cyfrowa Gmina

czytaj więcej
01.06.2022
Fundusz Drogi

Końcowy etap przebudowy Alei Targow...

czytaj więcej
31.05.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia